Vi hjälper dig hela vägen
genom vårdnadstvisten

Erfarenhet - Engagemang - Expertis

Vi hjälper dig hela vägen
genom vårdnadstvisten

Erfarenhet - Engagemang - Expertis

Vårdnadstvist Varberg

Står du inför en vårdnadstvist i Varberg med omnejd? Då kan vi hjälpa dig. Vi är experter inom familjerätt och har representerat många föräldrar i vårdnadstvister genom åren. Vi erbjuder en heltäckande tjänst där vi hjälper dig från de inledande förhandlingarna till beslut i rätten och eventuell överklagan.

En vårdnadstvist är av naturliga skäl ofta en omskakande process med mycket känslor, och att ha en erfaren advokat vid sin sida, som kan hålla i rodret och ge stöd och råd under processen, är avgörande både för resultatet och för att du ska känna att dina ståndpunkter har förts fram ordentligt i rätten och blivit hörda.

Kontakta oss idag om du står inför en vårdnadstvist i Varberg och vill ha hjälp av en erfaren och specialiserad advokat.

förälder och barn

Vilka chanser finns att få ensam vårdnad?

En vårdnadstvist ska alltid ses som en sista utväg, och den bör aldrig inledas på grund av missämja eller hämndbegär mot den andra föräldern, utan av omsorg om barnets bästa. Om du känner att alla andra möjligheter att få till ett bra samarbete kring vårdnaden är uttömda, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att utröna dina möjligheter att lyckas få ensam vårdnad. Det kan dock vara bra att veta att rätten i de allra flesta vårdnadstvister dömer till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det enligt svensk lag anses vara det bäst för barnet. Sedan finns det naturligtvis alltid undantag.

När vi träffas för ett samtal så tittar vi på hur samarbetet kring vårdnaden har sett ut, och hur du och den andra föräldern har agerat för att besluta kring vårdnaden om de gemensamma barnen. Vi tittar på de skäl som tingsrätten kan ta som intäkt för att du bör tilldelas ensam vårdnad, och vi tittar på de skäl som väger emot. Att redan på förhand göra en grundlig och sanningsenlig genomgång av möjligheterna att vinna i en vårdnadstvist är enligt vår erfarenhet något som är bäst för alla parter.

Så går en vårdnadstvist till

En vårdnadstvist i Varberg inleds med att den förälder som vill ha ensam vårdnad lämnar in en stämningsansökan mot den andra föräldern till Varbergs tingsrätt. I ansökan ska tydligt framgå vilka skäl man har för att kräva ensam vårdnad om barnen. Redan på det här stadiet har du nytta av en advokat, som kan hjälpa dig att argumentera för din sak och att formulera din stämningsansökan.

Därefter kallas parterna och deras företrädare (advokater) i målet till en första förhandling, där var och en får möjlighet att framföra sin sida av saken. Rätten försöker i det här läget att få parterna att komma överens, så att ärendet inte behöver utvecklas till ett tvistemål. Om detta inte går beslutar rätten om ett datum för slutförhandlingarna och i regel ber man också socialnämnden att göra en utredning av situationen.

Det kan ta några månader, ibland längre, för socialnämnden att göra en utredning och under den tiden pratar man med föräldrarna och med andra vuxna i barnets närhet som släktingar, skolpersonal och så vidare. I vissa fall pratar man även med barnet. Ju äldre barnet är, desto tyngre väger deras vilja och åsikter in. När socialnämnden anser sig ha samlat tillräckligt med information så sammanställer man en rapport som lämnas till tingsrätten.

Till sist sammankallas parterna till en slutförhandling, där parterna deltar och får argumentera för sin sak. Andra vuxna kan också kallas som vittnen. Utifrån förhandlingen och socialmnänndens rapport så tar tingsrätten slutligen ett beslut om vårdnaden. Detta beslut kan i vissa fall överklagas till Hovrätten, då krävs dock först ett prövningstillstånd.

Vi hjälper dig hela vägen

Som specialister på familjerätt har vi kunskapen och erfarenheten att företräda dig genom hela vårdnadstvisten oavsett om du vill ha ensam vårdnad eller blir stämd på vårdnaden av den andra föräldern. Till att börja med tar vi ett möte där vi utreder din situation och lägger upp en gemensam strategi. Därefter är vi med dig hela vägen fram till avgörandet, och vi kan även hjälpa dig att överklaga beslutet om det skulle gå dig emot.

Att gå igenom en vårdnadstvist är aldrig lätt, men med en kunnig advokat vid din sida blir det lite lättare. Vårt mål är att du ska känna trygghet och förtroende för oss genom hela processen och därför ser vi till att hålla en tydlig kommunikation med dig och hjälper dig att förklara vad som händer och vad du kan förvänta dig. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Vi hjälper dig i din vårdnadstvist