Familjerätt

Experter på familjerätt

Vi är en advokatbyrå som i huvudsak är specialiserad på familjerätt och socialrätt. Förutom vårdnadstvister har vi många års erfarenhet av arbete som offentligt biträde rörande tvångsomhändertagande av barn enligt LVU. Vi har även företrätt klienter i ärenden om hedersrelaterade frågor och psykiatrisk tvångsvård enligt LPT.

Vi kan hjälpa dig i vårdnads- eller umgängesärenden, med konsultation, upprättande av avtal eller representation i rätten. Att kontakta en advokat kan vara ett bra första steg för separerade föräldrar som vill komma överens och vårdnad eller umgänge och skriva ett juridiskt giltigt avtal.

Vid en konsultation kan vi dessutom bidra med en genomgång av en vårdnads- eller umgängestvist och vad den kommer att innebära. Vår erfarenhet är att många konflikter går att lösa redan innan de uvecklas till tvistemål i rätten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

vårdnad syskon på skogspromenad i varberg

Vårdnad och umgänge

Det är skillnad på vårdnad och umgänge. En ganska vanlig missuppfattning är tyvärr att den som förlorar vårdnaden om sitt barn inte längre får träffa barnet. Detta leder ibland till att konflikter om vårdnaden blir mer infekterade än vad de kanske egentligen behöver vara.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är juridiskt ansvarig för dess utveckling och uppfostran. Man beslutar i frågor om skolgång, var barnet ska ha sitt permanentboende och andra stora, så kallade ingripande beslut i barnets liv.

Men ett barn har ändå, oavsett vem som har vårdnaden, alltid rätt att regelbundet träffa båda sina föräldrar. Det är den förälder som har vårdnaden som har ansvar för att detta sker och att man upprättar ett umgängesavtal där det tydligt anges hur umgänget ska se ut. Vill ni ha hjälp att skriva ett umgängesavtal hjälper vi er gärna.

Specialister på familjerätt